Zrealizowane obiekty

Przedsiębiorstwo ELEKTROMONT od 1997 zrealizowało dziesiątki zleceń na prace montażowe oraz modernizacyjne instalacji elektrycznych i rozdzielnic w obiektach przemysłowych, infrastruktury, handlowych i mieszkaniowych. Prezentowane poniżej referencje dowodzą profesjonalizmu, wysokiej jakości wykonania, zdolności do realizowania prac terminowo oraz zgodnie z przyjętym w umowie zakresem robót.

Realizacja Opis wykonanych prac Okres realizacji Referencje
Arctic Paper Kostrzyn S.A. w Kostrzynie n/Odrą – Modernizacje
 • Modernizacje rozdzielni SN
2016-2017 zobacz więcej
Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.
 • Zasilanie i instalacje wewnętrzne
2016-2017 zobacz więcej
Hanke Sissue Sp. z o.o. Kostrzyn n/O
 • Zasilanie II zakładu na 6 kV
2016 zobacz więcej
HaCon Sp. z o.o. w Barlinku
 • Modernizacja RNN i układu pomiaru energii elektrycznej SN
2015-2016 zobacz więcej
ZPM Sobieraj w Krzeszycach
 • Zasilanie 15 kV i instalacje wewnętrzne Zakładu
2015-2016
Lubuski Urząd Wojewódzki – Modernizacja
 • Wymiana Wlz, wymiana instalacji oświetlenia i gniazd zasilanie klimatyzacji
2015 zobacz więcej
Oczyszczalnia w Pyrzycach
 • Zasilanie elektroenergetyczne, zasilanie awaryjne, roboty elektryczne na obiektach kubaturowych, instalacje zewnętrzne
2013-2014 zobacz więcej
Budynek KPP Policji w Międzyrzeczu
 •  Zasilanie, instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i instalacje strzelnicy
2013-2014
Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Tomyślu
 • Zasilanie 15 kV; stacja 15/0,4 kV zasilania 0,4 kV, kanalizacja kablowa, zasilanie technologii
2013-2015 zobacz więcej
Remont Sali Widowiskowej w Wędrzynie JW. 5701
 • Rozdzielnie, zasilanie oświetlenie podstawowe, awaryjne i sceniczne, nagłośnienie
2012

zobacz więcej

zobacz więcej

zobacz więcej

Budowa Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
 • Zasilanie i instalacje wewnętrzne
2011-2013
Rozbudowa KIEL w Nowym Tomyślu
 • Zasilanie, rozdzielnie, oświetlenie i sterowanie wentylacją
2012 zobacz więcej
Amfiteatr Gorzów Wlkp.
 • Instalacje wewnętrzne i oświetlenie widowni
2010-2011

zobacz więcej

zobacz więcej

Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
 • Linie elektroenergetyczne, teletechniczne i oświetlenie drogowe
2009-2010 zobacz więcej
Spartherm Gorzów Wlkp.
 • Instalacje elektryczne, strukturalne, SAP, oświetlenie zewnętrzne
2008-2010 zobacz więcej
Wojew. i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp
 • Instalacje wewnętrzne i oświetlenie terenu
2006-2007 zobacz więcej
Pralnia przemysłowa w Gorzowie Wlkp.
 • instalacje wewnętrzne
2006-2007 zobacz więcej
LZT Elterma S.A. Świebodzin (0becnie Secowarwick) – Dwie linie technologiczne pieców CASEMASTER
 • wykonanie szaf zasilająco-sterowniczych szt. 12
 • instalacje zasilania i sterowania na piecach i urządzeniach technologicznych
2005-2006
Arctic Paper Kostrzyn S.A. w Kostrzynie n/Odrą
 • oświetlenie bocznicy kolejowej i terenu zakładu – 97 stanowisk
2005 zobacz więcej
Teleskop Sp. z o.o. w Kostrzynie n/Odrą
 • stacja kontenerowa 15 kV, 1000 kVA z zasilaniem kablowym
 • przebudowa rozdzielni 15 kV
 • powiązania kablowe 0,4 kV
2004 zobacz więcej
Warta Glass Sieraków – instalacje wanny nr 3
 • zasilanie obiektu 15 kV; 4 MW
 • instalacja agregatu prądotwórczego 500 kVA
 • rozdzielnia 4-sekc. 0,4 kV z układami SZR-u
 • instalacje elektryczne do technologii
2004 zobacz więcej
Rhodia Polyamide Engineering w Gorzowie Wlkp.
 • zasilanie kablowe 6 kV
 • modernizacja stacji transformatorowej 6/0,4 kV
 • instalacje linii produkcyjnych
 • modernizacja oświetlenia pomieszczeń produkcyjnych
2000-2002 zobacz więcej
KP PSP w Międzyrzeczu i budynek biurowo-garażowy w Gorzowie Wlkp.
 • zasilanie obiektów
 • całość instalacji elektrycznych wewnętrznych
2002-2003 zobacz więcej
Zarząd Miasta Gorzowa - oświetlenie uliczne
 • instalacje oświetlenia ulic: Bierzarina, Słowiańskiej i Myśliborskiej
2002-2003
Arctic Paper Kostrzyn S.A. w Kostrzynie
 • instalacja zasilania i sterowania obiektów technologicznych
 • instalacje oświetlenia wnętrz hal produkcyjnych
2002 zobacz więcej
LO Sulęcin - Modernizacja hali sportowej
 • modernizacja instalacji oświetleniowej hali sportowo-rekreacyjnej
2001 zobacz więcej
INTERMARCHE w Drezdenku
 • zasilanie i instalacje wewnętrzne pawilonu handlowego
2001-2002 zobacz więcej
UMiG Strzelce Kraj. – Oczyszczalnia Ścieków
 • montaż stacji transformatorowej 15/0,4 kV z sieciami zewnętrznymi 15 kV i 0,4 kV
 • instalacje wewnętrzne oświetlenia i siły do technologii i AKPiA
1998-2000 zobacz więcej
ABB Zamech Ltd – Zespół Gazowo-Parowy w EC Gorzów Wlkp.
 • instalacje oświetlenia i siły dla wentylacji bloku gazowo-parowego
1998-1999 zobacz więcej
ZZOZ Drezdenko
 • sieci kablowe 15 kV i 0,4 kV szpitala
1998 zobacz więcej
UMiG Sulęcin – Oczyszczalnia Ścieków
 • montaż stacji transformatorowej 15/0,4 kV
 • sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne oraz sieci AKPiA
1998-1999

zobacz więcej

zobacz więcej

SECO/WARWICK S.A. Świebodzin
 • zasilanie i instalacje w budynku administracyjnym
 • instalacje wewnętrzne hali montażu urządzeń grzewczych
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego
 • instalacje wewnętrzne w wykonaniu przeciwwybuchowym w malarni
1998-2002 zobacz więcej
PEC Gorzów Wlkp.
 • instalacje zasilania i automatyki grupowego węzła cieplnego przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp.
 • modernizacja rozdzielni 15 kV – 8 pól
 • modernizacja układów SZR nn w rozdzielniach kotłowni
 1997-2004

zobacz więcej

zobacz więcej

ZWCh Stilon S.A. Gorzów Wlkp.
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze 2x1000 kVA; 6/0,4 kV szt. 3
 • modernizacja 50 pól odpływowych 0,4kV
 • instalacje zasilania maszyn i oświetlenie hal produkcyjnych
 • oświetlenie dróg wewnątrzzakładowych
1997-2001 zobacz więcej