Oferta

Zakres świadczonych robót i usług

Firma ELEKTROMONT specjalizuje się w montażu i modernizacjach różnego rodzaju instalacji i sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych. Poniżej prezentowane są konkretne przykłady realizowanych prac:

elektryk
 1. montaż i modernizacja instalacji elektrycznych, oświetlenia, siły, uziemiających, odgromowych, teletechnicznych i ppoż. w obiektach budownictwa typu:
 • przemysłowego,
 • komunalnego,
 • ogólnego,
 1. montaż i modernizacja stacji energetycznych wnętrzowych oraz napowietrznych 20 kV/0,4kV,
 2. montaż elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych nn oraz SN,
 3. wykonanie oświetlenia ulic i placów,
 4. wykonanie przyłączy elektroenergetycznych,
 5. wykonanie rozdzielnic niskiego,
 6. przygotowanie tablic rozdzielczych i dyspozytorskich, a także pulpitów oraz skrzynek sterowniczych,
 7. wykonywanie badań pomontażowych i pomiarów instalacji i sieci elektroenergetycznych.